Курс Козметика

 

 

Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815020 - Козметик

Специалност: - код 8150201 - Козметика

 

Срок на обучение: - 2 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 200 уч. часа/60 уч. часа теория и 140 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална. Курсът се провежда от Медицински козметик.

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Удостоверение за професионална квалификация; Цена на курса: - 1500 лв.

 

В цената на курса са включени консумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 80 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПО КОЗМЕТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815020 - Козметик

Специалност: - код 8150201 - Козметика

 

Срок на обучение: - 4 месеца/интензивно обучение- 2 месеца/, 660 уч. часа/220 уч. часа теория и 440 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация; Цена на курса: - 2500 лв.

 

ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!