Курс Фризьорство

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПО ФРИЗЬОРСТВО ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815010 - Фризьор

Специалност: - код 8150101 - Фризьорство

Срок на обучение: - 2 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 200 уч. часа/60 уч. часа теория и 140 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална.

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Удостоверение за професионална квалификация обр. 3-37.

Цена на курса: - 1500 лв.

В цената на курса са включени консумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 60 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПО ФРИЗЬОРСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815010 - Фризьор

Специалност: - код 8150101 - Фризьорство

Срок на обучение: - 6 месеца/интензивно обучение- 3 месеца/, 660 уч. часа/290 уч. часа теория и 370 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална.

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Цена на курса: - 2500 лв.

 

ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!