Курс изпълнител на термални процедури

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПО ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ


Професионално направление: - код 726 Терапия и рехабилитация

Професия: - 726010 Изпълнител на термални процедури

Специалност: - 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

 


Срок на обучение: - 3 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 300 уч. часа/100 уч. часа теория и 200 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Удостоверение за професионална квалификация; Цена на курса: - 750 лв.

 


В цената на курса са включени консумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 50 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

 


ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПО ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 


Професионално направление: - код 726 Терапия и рехабилитация

Професия: - 726010 Изпълнител на термални процедури

Специалност: - 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

 


Срок на обучение: - 6 месеца/интензивно обучение- 3 месеца/, 660 уч. часа/300 уч. часа теория и 360 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация; Цена на курса: - 1400 лв.

 


ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!