Курс Помощник фитнес инструктор

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Професионално направление: - код 813 СПОРТ

Професия: - 813090 ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Специалност: - 8130901 ФИТНЕС
Срок на обучение: - 3 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 300 уч. часа/100 уч. часа теория и 200 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална.

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Удостоверение за професионална квалификация обр. 3-37 на МОН.

Цена на курса: - 1500 лв.
В цената на курса са включени консумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 80 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС ЗА ПРИДОБИВАНЕ TРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Професионално направление: - код 813 СПОРТ

Професия: - 813090 ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Специалност: - 8130901 ФИТНЕС


Срок на обучение: - 7 месеца/интензивно обучение- 3.5 месеца/, 960 уч. часа/320 уч. часа теория и 640 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална.

Организационна форма: - квалификационен курс с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Цена на курса: - 2500 лв.

 

ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!