ПРОФЕСИОНАЛЕН  КУРС  ПО  ФРИЗЬОРСТВО ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ


Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815010 - Фризьор

Специалност: - код 8150101 -  Фризьорство


Срок на обучение: - 2 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 200 уч. часа/60 уч. часа теория и 140 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс  с издаване на Удостоверение за професионална квалификация; Цена на курса: - 550 лв.


В цената на курса са включени  косумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 50 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФЕСИОНАЛЕН  КУРС  ПО  ФРИЗЬОРСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Професионално направление: - код 815 - Фризьорски и козметични услуги

Професия: - код 815010 - Фризьор

Специалност: - код 8150101 -  Фризьорство


Срок на обучение: - 6 месеца/интензивно обучение- 3 месеца/, 660 уч. часа/290 уч. часа теория и 370 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс  с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация; Цена на курса: - 950 лв.


ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!


{webgallery}