Курс Помощник фитнес инструктор

ПРОФЕСИОНАЛЕН  КУРС   ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Професионално направление: - код 813 СПОРТ

Професия: - 813090 ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Специалност: - 8130901 ФИТНЕС


Срок на обучение: - 3 месеца/интензивно обучение- 1 месец/, 300 уч. часа/100 уч. часа теория и 200 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;

Организационна форма: - квалификационен курс  с издаване на Удостоверение за професионална квалификация; Цена на курса: - 600 лв.


В цената на курса са включени  косумативи, учебни материали и Удостоверение обр. 3-37 на МОН. По желание на курсиста се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ/CERTIFICATE на други два езика от наличните, което се доплаща 50 лв.

EUROPASS на английски – 50 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------


ПРОФЕСИОНАЛЕН  КУРС  ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС ЗА ПРИДОБИВАНЕ TРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯПрофесионално направление: - код 813 СПОРТ

Професия: - 813090 ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Специалност: - 8130901 ФИТНЕССрок на обучение: - 7 месеца/интензивно обучение- 3.5 месеца/, 960 уч. часа/320 уч. часа теория и 640 уч. часа практика/, форма на обучение: - дневна, вечерна, задочна и индивидуална;


Организационна форма: - квалификационен курс  с издаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация; Цена на курса: - 950 лв.


ЦЕНИТЕ НА КУРСОВЕТЕ В ОТДЕЛНИТЕ ГРАДОВЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪВПАДАТ С ТЕЗИ, ОБЯВЕНИ КАТО БАЗИСНИ В САЙТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ!

   

Страница 2 от 2